Odborná stáž - Ukrajina

Připravujeme odbornou stáž pro studenty 2. ročníků v Mukačevu.

Zájemci se mohli přihlásit do 28. 2. 2013 u Mgr. Gabriely Klosové (kabinet č. 242)

Dne 15. 3. 2013 proběhl výběr studentů, kteří se zúčastní zahraniční stáže na Ukrajině.

 

Kritéria výběru:

  1. vyjádření vedoucího učitele studijní skupiny o práci studenta
  2. vyjádření učitele odborné praxe
  3. zapojení do školních aktivit mimo rámec vzdělávání
  4. zapojení do dobrovolnické činnosti

 

Vybraní studenti, kteří se stáže zúčastní:

  • Sylva Krejčí, 2.C
  • Ivana Staňková, 2.C
  • Lucie Škrlová, 2.C
  • Hana Řeháková, 2.C

Ing. Eva Zátopková, zástupkyně ředitelky pro VOŠS

Další informace