Informace o studiu na Vyšší odborné škole sociální

obor vzdělání 75-32-N/..  Sociální práce a sociální pedagogika

 

V rámci oboru vzdělání Sociální práce a sociální pedagogika si lze vybrat ze dvou vzdělávacích programů:

 • 75-32-N/01 Sociální práce
 • 75-32-N/06 Sociální pedagogika

  

Vzdělávací program 75-32-N/06 Sociální pedagogika

Informace o studiu

 • Studium je organizováno jako pomaturitní tříleté vyšší odborné vzdělávání ukončené absolutoriem.
 • Absolutorium zahrnuje zkoušku z cizího jazyka, z odborných předmětů a obhajobu absolventské práce.
 • Absolvent získá vysvědčení o absolutoriu, diplom a titul DiS. (diplomovaný specialista v oboru Sociální práce a sociální pedagogika).
 • K diplomu obdrží Europass, který může využít při hledání zaměstnání v rámci zemí Evropské unie.

Uplatnění absolventa

 • asistent pedagoga, pedagog volného času, vychovatel v zařízeních sociálních služeb, vychovatel školní družiny, domova mládeže, internátu, vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, sociální pracovník, odborný sociální pracovník v sociálních službách, koordinátor pečovatelské služby, resocializační pracovník, referent státní správy, pracovník služeb zaměstnanosti, poradce v sociálních službách

 

Formy studia

 • Denní forma vzdělávání – docházka do vyučování je povinná (minimální účast je 80 %). Zahájení denní formy vzdělávání pro 1. ročníky se uskuteční ve středu 1. září 2021 od 8:30 hodin v aule školy, poté následuje zápis ke studiu.
 • Dálková forma vzdělávání – konzultace jsou povinné (minimální účast je 60 %) a probíhají zpravidla v úterý od 12:30 do 18:15 hodin (mimo zkouškové období, tj. leden a červen). Zahájení vzdělávání pro 1. ročníky se uskuteční ve čtvrtek 2. září 2021 od 12:00 hodin v aule školy, poté následuje zápis ke studiu a výuka.

 

Učební plán obsahuje

 • předměty povinné (cizí jazyk, právo sociálního zabezpečení, sociální a pedagogická práce, pedagogika, sociální politika, právo, systém vzdělávání v ČR, etopedie, sociálně psychologický výcvik, základy sociálního výzkumu, zdraví a nemoc, psychiatrie, sociální patologie, etnické a menšinové skupiny, kasuistický seminář, seminář k absolventské práci, filozofie a etika, sociologie, psychologie, základy ekonomie, informační a komunikační technologie, prezentační a komunikační dovednosti, korespondence, pedagogika, odborný seminář, orientace v sociální síti, odborná praxe a supervize)
 • předměty povinně volitelné (občané se zdravotním postižením, problémy dětské populace, osoby s rizikovým a problémovým chováním, speciální pedagogické terapie, aplikovaná arteterapie, pohybové a relaxační techniky, krizová intervence, druhý cizí jazyk, gerontologie, sociální práce s nezaměstnanými, mediace, projektový management, dluhové poradenství, propedeutika sociálních a komunikačních dovedností, kouzelný svět snoezelenu, trénink duševní kondice, významné osobnosti)
 • předměty volitelné (konverzace v cizím jazyce, znaková řeč)

  

Rozsah předmětu Orientace v sociální síti (OSS) a předmětu Odborná praxe a supervize (OPS)

Denní forma vzdělávání

Ročník

Zimní období

Letní období

 1.

OSS 3 h/týdně (celkem 48 h)

OSS 3 h/týdně (celkem 36 h) a

120 h souvislá odborná praxe (červen)

 2.

96 h průběžná odborná praxe (pátky)

72 h průběžná odborná praxe (pátky) a

120 h souvislá odborná praxe (červen)

 3.

72 h průběžná odborná praxe (pondělí) a

120 h souvislá odborná praxe (září/říjen)

84 h průběžná odborná praxe (pondělí)

 

Dálková a kombinovaná forma vzdělávání

Ročník

Zimní období

Letní období

 1.

  4 h OSS

4 h OSS + 30 h odborná praxe

 2.

25 h odborná praxe

25 h odborná praxe

 3.

35 h odborná praxe

30 h odborná praxe

 

Přijímací řízení (bez přijímací zkoušky)

Požadavky

 1. Ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.
 2. Včas podaná a správně vyplněná přihláška se všemi náležitostmi, včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného studijního oboru (stanoveným zdravotním omezením pro uchazeče ke vzdělávání v tomto oboru jsou závažné duševní nemoci a poruchy chování – viz ustanovení § 1a) Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., ve smyslu ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
 • Nutnou součástí přihlášky je ověřená kopie vysvědčení ze závěrečného ročníku střední školy (letošní absolventi doloží dodatečně k již podané přihlášce nejpozději do 16. 6. 2021).
 1. Maturitní vysvědčení (úředně ověřená kopie)
 • Studenti maturující v roce 2021 dodatečně doloží k již podané přihlášce maturitní vysvědčení, a to neprodleně po jeho obdržení, nejpozději v den zápisu na adresu sídla školy Zelená 40A, 702 00 Ostrava (1. kolo).
 1. Výhodou je doložení sociálně orientovaných aktivit vyjádřených počtem absolvovaných hodin (originál nebo úředně ověřená kopie).

 

Předpokladem pro pokračování ve studiu zvoleného cizího jazyka na VOŠS (anglický, německý nebo ruský) je maturitní zkouška nebo znalost cizího jazyka v rozsahu probraného učiva z učebnic pro střední školy.

Termíny

Přijímání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení           do 31. 5. 2021

Přijímací řízení (1. kolo)                                                     18. 6. 2021  (další kola PŘ na webu školy)

Přihlásit se lze pouze na jeden vzdělávací program!

 

Školné

Vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu, která činí 3.000 Kč
na školní rok. Hradí se ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). Nově přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku, tj. 1.500 Kč, nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.

 

Stravování  

Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně při ZŠ na ulici Zelená, Moravská Ostrava. Pro studenty denní formy vzdělávání jsou ceny stravování zvýhodněné.

Sídlo školy      

Zelená 40A/2824, 702 00  Moravská Ostrava

GPS  49.8285564N, 18.2707614E

Dopravní dostupnost

Tramvaje č. 4, 8, 11, 12 – výstupní zastávka Krajský úřad. Škola má ideální polohu. Je v dosahu městské hromadné dopravy, dálkové autobusové a vlakové dopravy a centra krajského města.

Umístění na mapě

mapa1

                                                                        Zdroj: www.mapy.cz             

qr1               

Kontaktní údaje

Telefon:  596 634 848, 739 436 924              

E-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.           

Web:     www.voss-ova.cz