Odborná praxe

Veškeré potřebné dokumenty k odborné praxi naleznete - zde

 

V novém pojetí studia na VOŠS zaujímá dominantní místo odborná praxe studentů. Má položit dobré základy k vykonávání profese sociálního pracovníka, k jeho celoživotnímu vzdělávání, má vliv na utváření postojů, rozvíjení schopností a dovedností studentů. Zahrnuje cca 25 % celkové doby studia.

Odborná praxe je členěna na průběžnou a souvislou a je vykonávaná v různých zařízeních sociální práce. Studenti jsou na vybraných pracovištích postupně vedeni k systematické odborné práci. Pracují pod supervizí zkušených sociálních pracovníků a učitelů praxí.

Souvislá praxe umožňuje dobře poznat práci sociálních pracovníků ve vztahu ke klientům, osvojit si správný způsob komunikace s klienty, učit se samostatně řešit úkoly, reflektovat své postavení v organizaci, postupně si ověřovat nabývané kompetence sociálního pracovníka. Poznatky z praxe jsou rozebírány v hodinách odborného semináře.

Během průběžné a souvislé praxe student zpracovává uložené úkoly. Vedle deníku praxe píše zprávu ze souvislé praxe, hodnocení naplňování stanovených kompetencí, zpracovává dokumentaci individuálního případu, včetně svých hodnotících stanovisek k postupu při řešení případu, zpracovává podklady k absolventské práci a další uložené úkoly.

Výborné studijní výsledky a výborné hodnocení našich absolventů v zaměstnání jsou výsledkem práce nejen učitelů VOŠS, ale ve velké míře také odpovědného vedení studentů sociálními pracovníky na pracovištích.

Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline