Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přihlášku můžete stáhnout zde

Přijetí ke vzdělávání bez přijímací zkoušky, bez poplatku, bez přímé účasti uchazeče.

Uchazeč je oprávněn nahlížet do svého spisu, který je k příjímacímu řízení veden školou. Může tak učinit 21. 6. 2023 od 09:00 do 11:00 hodin na studijním oddělení VOŠS, ul. Zelená 40A, Moravská Ostrava. 

Vzdělávací program

Délka studia

Forma studia

 

Sociální práce 
75-32-N/01

3

denní, dálková, kombinovaná

 

Sociální pedagogika
75-32-N/06

3

denní, dálková

 

 

Termín podání přihlášek:

31. 5. 2023

Termín přijímacího řízení:

22. 6. 2023

Kritéria přijímacího řízení pro obor sociální práce

Kritéria přijímacího řízení pro obor sociální pedagogika

 

Podrobnější informace k přijímacímu řízení

Podmínkou přijetí ke vzdělávání na VOŠS je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem se poskytuje za úplatu. Výše školného pro daný typ školy činí 3.000 Kč na školní rok. Hradí se přímou platbou ve dvou splátkách, nejpozději do 15. října a do 15. února (vyhl. č. 10/2005 Sb. ze dne 27. 12. 2004). Přijatí uchazeči o studium musí uhradit první splátku, tj. Kč 1.500 Kč, nejpozději do 15 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí. V případě, že uchazeč v daném termínu první splátku nezaplatí, bude považován za uchazeče, který ke studiu nenastoupí a jeho místo bude nabídnuto dalším uchazečům.

Ředitel školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50 % celkové finanční částky (v průběhu studia).

V případě přerušení, zanechání studia nebo vyloučení se školné nevrací

 

 

Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline