Marie Metelková (Cieszyn): „Na praxi v Miejskim Osrodku Pomocy Spoleznej (v MOPSU) jsme poznávali sociální systém v Polsku, a to především sociální zabezpečení v městě Cieszyn. Na praxi jsme si prošli různými sociálními institucemi. Podíleli jsme se na práci v základní škole, ve které byli integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Zapojili jsme se do práce v azylovém domě pro matky s dětmi, noclehárně pro lidi bez domova, stacionáři pro psychicky nemocné, chráněných dílnách, dětském domově, MOPSu, domově pro seniory, stacionáři pro seniory a azylovém domě pro oběti domácího násilí.

Také jsme měli možnost si projit policejním školením sociálních pracovníků v MOPSU. Školení se týkalo užívaní drog, druhů užívaných drog, jak poznat závislého člověka. Lektoři si přivezli s sebou „drogový kufřík“ a ukázali nám vybavení, které používají závislí na drogách. Ukázali nám škálu nejčastěji požívaných drog. Druhým školením bylo školení sebeobrany od zaměstnanců vězeňské sužby pro sociální pracovnice, aby se zvládly ubránit agresivním klientům. Naučili jsme se různé hmaty a triky, jak se bránit.

Cely pobyt v Polsku se mi moc líbil, jsem ráda, že jsem se mohla podívat jinam a zjistit, jak to jinde funguje. Dalo mi to opravdu hodně, velké množství nových poznatků z oblasti sociální práce, mnoho zážitků. Také jsem se naučila par slovíček polsky, prošla jsem si celý Cieszyn. Každému, kdo bude mít možnost jet na Erasmus do Polska, tak to všemi deseti doporučuji. Jsem ráda, že jsem tuhle možnost měla.“

Tereza Heraltová (Trnava): „Před odjezdem na Erasmus jsem měla lehce strach. Nevěděla jsem pořádně do čeho jdu, obecně mám strach z nových věcí, ale zároveň jsem se nepopsatelně moc těšila na dobrodružství, které mě čeká následující měsíc. 

Všechen strach ze mě ale opadl hned den po příjezdu. Všichni na nás byli neskutečně milí, ochotní a se vším nám pomáhali. První dva týdny jsem dělala vychovatelku na internátě a zbylé dva týdny jsem byla jako asistentka pedagoga ve speciální škole. Za ten měsíc jsem si tam neskutečně zvykla a přišlo mi to, jako bych tam už patřila. Díky Erasmu jsem zažila neobyčejnou praxi plnou nových zkušeností a zážitků. Určitě to doporučuji všem, kteří o tom přemýšlejí a chtějí zkusit něco nového a neobvyklého.“

Bára Dvořáková (Žibritov): „Praxe byla skvělá. Hned první den jsme byly zapojeny do života pracovníků a klientů resocializačního střediska. Byly jsme vřele přijaty. Mohly jsme si vyzkoušet práci sociálních pracovníků, dohlížely jsme nad klienty v rámci ergoterapeutických prací a mohly si také vyzkoušet vést terapeutické sezení. Předposlední den před odjezdem jsme dostaly výzvu od paní Štímelové (vedoucí střediska), abychom si vyzkoušely uvařit jídlo s klienty pro 40 lidí včetně pracovníků... Výzvy jsme se zhostily velmi dobře…“

Soňa Lenobelová a Hana Levá, koordinátorky

Pin It
×
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline