Uplatnění našich absolventů (Výzkum - Jak jsou spokojeni studenti prvních ročníků)

Zájemcům o studium oboru Sociální práce a sociální pedagogika nabízíme

 • vysokoškolský způsob studia s kreditním systémem,
 • kvalitní výuku,
 • vysokou míru uplatnění na trhu práce,
 • kvalitní odbornou přípravu, která pomůže zájemcům v dalším studiu na VŠ,
 • odborné stáže a exkurze (Anglie, Francie, Belgie, Polsko, Slovensko, Řecko, Itálie),
 • účast studentů na charitativních akcích (Bílá pastelka, Červená stužka, Tříkrálová sbírka, Kapka naděje, UNICEF a další),
 • odbornou praxi v rozsahu více než 25 % výuky,
 • počítačovou učebnu s celodenním přístupem na internet,
 • knihovnu a studovnu se stále doplňovaným knihovním fondem a přístupem na internet,
 • ubytování a stravování,
 • získání titulu DiS. v oboru sociální práce a dodatek k diplomu Europass. 

Další aktivity

 • odborné přednášky, semináře, workshopy,
 • projekt Adopce na dálku,
 • dobrovolnická práce studentů pro neziskové a jiné organizace,
 • projektová činnost,
 • znakovaná čeština,
 • mimoškolní aktivity.

Uplatnění v praxi

 • zařízení sociálních služeb,
 • krizová centra,
 • neziskové organizace,
 • občanské poradny,
 • státní správa a samospráva,
 • zdravotnická zařízení apod.

Škola je členem

 • Asociace vyšších odborných škol - AVOŠ (odkaz)
 • Asociace vzdělavatelů v sociální práci - ASVSP (odkaz)
 • Asociace konceptu Snoezelen v ČR - ASNOEZ® (odkaz)

 

 

 

 

 

Další informace