Přijímací řízení

Přijímací řízení

Studuj s námi Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě

Přijímací řízení
Headlines

Přijímací řízení

středa 29. kvě 2019 13:40

Studuj s námi Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě

Profil absolventa školy
Headlines

Profil absolventa školy

středa 25. duben 2018 14:52

Profil absolventa vzdělávacího programu Sociální práce Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechn…

Zahraniční zkušenosti
Headlines

Zahraniční zkušenosti

středa 25. duben 2018 14:52

K tradičně oblíbeným aktivitám našich studentů patří každoroční zahraniční stáže. Cílem stáží je navštívit vybran…

Galerie svět
Headlines

Galerie svět

středa 2. srpen 2017 10:11

      Galerii „Svět“ chápeme jako šanci pro každého člověka, který chce ukázat, co dovede a j…

pozor 

NEZBYTNÉ INFORMACE PRO STUDENTY(1. 3. 2021) 

  • Další omezení osobní přítomnosti studentů VOŠ na vzdělávání ve školách, a to do odvolání.
  • Pokračuje se ve studiu distanční formou podle rozvrhu vyučovacích hodin (viz web).
  • Komisionální zkoušky (2. opravný termín - se uskuteční od  6. 4. do 16. 4. 2021).
  • Provoz školy je omezen úředními hodinami (Po; St 8:30-12:00 h). Vstupovat do školy lze jen po domluvě, vstup 3. osoby do školy je zakázaný.
  • Ve škole jsou povoleny individuální konzultace, lze konat i zkoušky do počtu max. 10 osob, vždy však po domluvě. V prostorách školy platí aktuální hyg. opatření.
  • Na webu www.voss-ova.cz v záložce student je Manuál k odborné praxi a formuláře k OPS, k dobrovolnictví a také pro podání žádosti.
  • Pro zdárné zvládnutí této těžké situace je potřeba dbát pokynů vedoucích učitelů studijních skupin (neprodleně je informovat o problémech), učitelů OPS, učitelů jednotlivých předmětů a vedoucích absolventských prací (termín odevzdání AP je 31. 3. 2021 – AP se budou odevzdávat elektronicky do elektronického úložiště, které bude vytvořeno v prostoru e-learningu).
  • Odbornou praxi nelze konat, lze konat dobrovolnictví.
  • V případě nejasností komunikujte i se studijním oddělením nebo vedením školy.

vedení VOŠS

http://studujvoss.cz/

https://voss-ova.cz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=396

https://drive.google.com/file/d/1FeFIF-2mk9wuoRgDKjQFS3pXxVzby7FH/view

https://voss-ova.cz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=358

Aktuality

Knihovny proti viru

Knihovny proti viru

Narazili jste na zavřené dveře knihovny? Nemůžete studovat? Přinášíme informaci o webu https://protiviru.knihovny.cz/, kde najdete informace o dostupných zdrojích četby pro studium a volný čas.  

Číst více

Stalo se

Vánoční dárek VOŠS

Organizace Alfi se stala příjemcem Vánočního dárku (5.000 Kč) studentů Vyšší odborné školy sociální Ostrava.   Výsledky hlasování  Děkujeme všem,…

Číst více