Přijímací řízení

Přijímací řízení

Studuj s námi Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě

Přijímací řízení
Headlines

Přijímací řízení

středa 29. kvě 2019 13:40

Studuj s námi Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě

Profil absolventa školy
Headlines

Profil absolventa školy

středa 25. duben 2018 14:52

Profil absolventa vzdělávacího programu Sociální práce Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka pro všechn…

Zahraniční zkušenosti
Headlines

Zahraniční zkušenosti

středa 25. duben 2018 14:52

K tradičně oblíbeným aktivitám našich studentů patří každoroční zahraniční stáže. Cílem stáží je navštívit vybran…

Galerie svět
Headlines

Galerie svět

středa 2. srpen 2017 10:11

Galerii „Svět“ chápeme jako šanci pro každého člověka, který chce ukázat, co dovede a jako místo setkávání… Hlavní č…

pozor 

Nezbytné pokyny pro studenty VOŠS pro zdárné ukončení LO 2019/2020

(18. 6. 2020)

  • Mimořádné opatření MZ ČR s platností od 22. června 2020 v souvislosti ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpeční vzniku a rozšíření onemocnění CoV-2 viz zde.
  • Vyučující (VUSS, učitelé), zaměstnanci (studijní oddělení) i nadále se komunikují se studenty převážně vzdáleným přístupem (e-mailem, telef., prostřednictvím třídních e-mailů apod.).
  • Návštěvu ve škole je vhodné předem si dohodnout vzdáleným způsobem a při vstupu do školy je nezbytné dodržet opatření stanovená MZ ČR.
  • Hodnocení za LO 2019/2020 bude dokončeno prostřednictvím elektronicky zadaných úkolů, které jednotliví zkoušející ohodnotí. Opravné zkoušky se již mohou konat i ve škole za dodržení hygienických pravidel. Informace k termínům naleznete zde.
  • Odborná praxe - pravidla. Pro studenty 1. a 2. ročníků jsou informace k praxi zde.
  • Absolutorium v náhradním a opravném termínu se uskuteční 14. září 2020. Studenti, kteří jdou k abs. v náhradním termínu, odevzdají AP do 24. 6. 2020 svým vedoucím AP. Studenti, kteří konají absolutorium v opravném termínu, odevzdají AP po domluvě se studijním oddělením 22. července 2020. 
  • V době letních prázdnin bude škola otevřená v úředních dnech v Po a St od 9:00–12:00 h. Zcela uzavřená bude od 1. do 12. 7. 2020 a od 27. 7. do 9. 8. 2020. Komisionální zkoušky se pak konají od 26. 8. do 31. 8. 2020. 
  • Děkujeme všem za příkladnou spolupráci a přejeme Vám klidné a bezproblémové letní měsíce. Těšíme se na všechny po prázdninách. Letošním absolventům blahopřejeme a přejeme úspěšný start do další životní etapy.

Vaše VOŠS

 

 

 

http://studujvoss.cz/

https://voss-ova.cz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=396

https://drive.google.com/file/d/1FeFIF-2mk9wuoRgDKjQFS3pXxVzby7FH/view

https://voss-ova.cz/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=358

Aktuality

Chorvatsko - nejen moře

Chorvatsko - nejen moře

CHORVATSKO - nejen moře Cílem zahraniční exkurze je ukázat známou prázdninovou destinaci z jiné stránky, zejména jako trh pracovních příležitostí i pro absolventy VOŠS. Účastníky exkurze totiž seznámíme…

Číst více

Stalo se

Terénní výuka

Studenti VOŠS se opět učili přímo v terénu. V rámci předmětu Orientace v sociální síti zavítali nejprve na Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje…

Číst více